Dokumenty

Tu znajdziesz wszystkie pliki przydatne w realizacji swojego mikroprojektu – wzory dokumentów, podręcznik oraz paczkę logotypów.

Regulamin konkursu

Podstawowy dokument opisujący zasady konkursu. Lektura obowiązkowa.

Podręcznik dla grantobiorców i wnioskodawców

Wiedza zawarta w tym podręczniku pomoże Ci napisać i zrealizować projekt.

Wzory dokumentów

Przykładowe wzory dokumentów przydatne do realizacji projektu.

Wzór wniosku

Informacja na temat informacji wymaganych we wniosku konkursowym.

Wzór sprawozdania

Tak wygląda sprawozdanie składane na koniec projektu.

Wzór umowy o powierzenie dotacji - grupy nieformalne

Taką umowę podpisują autorzy zwycięskich projektów. Na jej podstawie przekazujemy dotację na realizację projektu. Wzór dla grup nieformalnych.

Wzór umowy o powierzenie dotacji - organizacje pozarządowe

Taką umowę podpisują autorzy zwycięskich projektów. Na jej podstawie przekazujemy dotację na realizację projektu. Wzór dla organizacji pozarządowych.

Wzór załącznika do umowy

Załącznik do umowy, w którym uszczegółowiony jest budżet projektu oraz planowane rezultaty.

Wytyczne dotyczące promocji projektu

Znajomość wytycznych jest niezbędna do prawidłowego oznaczania materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Paczka logotypów

Logotypy niezbędne do prawidłowego oznaczania materiałów promocyjnych i informacyjnych. Pliki spakowane w archiwum.