Aktualności

Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej

20.06.2024 r.

Drodzy Wnioskodawcy, informujemy o zakończeniu prac komisji oceniającej wnioski. W pierwszej kolejności publikujemy wyniki oceny formalnej, od której przysługuje prawo odwołania w terminie do 3 dni od opublikowania wyników.  Wyniki opublikowaliśmy w zakładce „Wyniki”.
 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym członków komisji oceniającej wnioski

04.06.2024 r.

W związku z brakiem wyboru pełnego składu komisji oceniającej wnioski Operator konkursu podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru do 07.06.2024 r.

Data rozpoczęcia naboru: 22.05.2024 r.
Termin zgłaszania ofert: 07.06.2024 r. godzina 16.00

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 12 Wykonawców, którzy dokonają oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów. Szacowany czas potrzebny do wykonania zadania: 30 godzin.

Szczegóły naboru znajdą Państwo w zakładce „Eksperci”. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie o naborze członków komisji oceniającej wnioski

22.05.2024 r.

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych serdeczenie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na pełnienie roli eksperta oceniającego wnioski w konkursie regrantingowym Śląskie Lokalnie. Celem projektu jest rozwój organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego wnioskodawcy mogą pozyskać środki na realizację mikroprojektu społecznego.

Data rozpoczęcia naboru: 22.05.2024 r.
Termin zgłaszania ofert: 03.06.2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 12 Wykonawców, którzy dokonają oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów. Szacowany czas potrzebny do wykonania zadania: 30 godzin.

Szczegóły naboru znajdą Państwo w zakładce „Eksperci”. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłaszamy start naboru wniosków

06.05.2024 r.

Zgodnie z zapowiedziami uruchomiliśmy dziś nabór wniosków w konkursie Śląskie Lokalnie! Wioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego w menu w zakładce „Złóż wniosek”. Nabór potrwa do 04.06.2024 r.

Rozpoczynamy serię spotkań informacyjnych

20.04.2024 r.

Rozpoczynamy spotkania informacyjne. W pierwszej kolejności zapraszamy do Międzybrodzia Bialskiego, Świerklańca, Mysłowic i Sosnowca. Szczegóły w zakładce „spotkania”!

Znamy datę startu naboru!

12.04.2024 r.

Uwaga! Tegoroczny nabór wniosków wystartuje 6 maja i potrwa zgodnie z Regulaminem projektu potrwa 30 dni. Zakończenie naboru 04.06.2024 r.

Przygotowanie do uruchomienia edycji 2024

10.04.2024 r.

Z radością informujemy o podpisaniu przez NIW-CRSO umowy na realizację kolejnej edycji konkursu Śląskie Lokalnie. Już wkrótce poinformujemy o ważnych terminach i zasadach konkursu!


Konsultacje Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2024

17.07.2023 r.

W związku z przygotowywanym naborem w otwartym konkursie ofert Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2024, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu NOWEFIO edycja 2024.

Jako jeden z Operatorów konkursów regrantingowych, finansowanych ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych propozycji zmian w funkcjonowaniu Programu.

Uwagi, które zgłosiliśmy do projektu Regulaminu, miały na celu:

– poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o mikrogrant w konkursach regrantingowych;

– dostosowania warunków finansowych (sposobu kalkulacji wkładu własnego osobowego) do stanu gospodarki (wysokiej inflacji i wzrostu cen towarów i usług);

– zwiększenia jakości organizowanych konkursów poprzez wzmacnianie stabilizacji Operatorów i podnoszenia poziomu profesjonalizmu prowadzonych działań.

Link do konsultacji: LINK

Nasze uwagi: LINK