Organizatorzy

Poznaj organizatorów konkursu – Fundację Klaster Innowacji Społecznych oraz New Europe Foundation.

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych jest wiodącą organizacją społeczną w województwie śląskim. Realizuje projekty strategiczne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2020 roku w naszych projektach wzięło udział prawie 40 tysięcy osób. Współpracowaliśmy z 21 miastami. Realizujemy projekty w obszarze edukacji cyfrowej, kulturalnej, polityki lokalnej, międzynarodowej i społecznej. Prowadzimy ośrodki wsparcia dla pokrzywdzonych przestępstwem i dla cudzoziemców.

New Europe Foundation

New Europe Foundation stworzył własne niezależne media Jura24 i Gliwice Odnowa.

Zajmuje się wydawaniem bezpłatnego miesięcznika Jura24. New Europe Foundation prowadzi międzynarodowy portal informacyjny NewEurope.info skupiający obywatelskich dziennikarzy z całej Europy. Łączy swoje doświadczenia w ekonomii społecznej i pasję do marketingu w jednym formacie.

Edycja 2018

W tej edycji zostało przyznane łącznie 50 grantów o łącznej wartości 250 tysięcy złotych.

Edycja 2019

W tej edycji zostało przyznane łącznie 50 grantów o łącznej wartości 250 tysięcy złotych.

Edycja 2020

W tej edycji zostało przyznane łącznie 120 grantów o łącznej wartości 600 tysięcy złotych.

Edycja 2021

W tej edycji zostało przyznane łącznie 120 grantów o łącznej wartości 600 tysięcy złotych.

Edycja 2022

W tej edycji zostało przyznane łącznie 84 grantów o łącznej wartości 422 tysięcy złotych.

Edycja 2023

Rozpoczyna się już wkrótce! Zgłoś swój projekt i uzyskaj dofinansowanie.

0
Uczestników projektów
0 +
Doświadczonych pracowników
0 +
Przeprowadzonych projektów
0
Oddziały
Grupa pracowników na spotkaniu w biurze
Grupa ludzi na posiedzeniu w biurze
Dwójka pracowników przeglądająca segregator z dokumentami

Projekty dla lokalnej społeczności. Razem tworzymy FIO Śląskie Lokalnie!

Ambasadorowie

Instytut Roździeńskiego​

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy od lat działają w obszarze kultury i edukacji na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczne oraz potrzeby środowiska. Stowarzyszenie głównie angażuje się w projekty kulturalne w Katowicach (np. konkurs fotograficzny Obiektywnie Śląskie) oraz wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus Plus.​

Stowarzyszenie „Słowem w twarz”

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku z pasji do twórczości. Zajmuje się niwelowaniem wykluczenia społecznego poprzez upowszechnianie kultury. Organizuje przeglądy muzyczne, konkursy artystyczne i festiwale kulturalne. Prowadzą cykl wywiadów ze znanymi osobami związanymi z szeroko rozumianą kulturą.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Organizacja powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FRES tworzy akredytowany Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.​

Fundacja „Park Śląski”​

Fundacja zajmuje się edukacja ekologiczną dzieci i młodzieży na terenie Parku Śląskiego. Zrzesza wolontariuszy, seniorów i nieformalne grupy lokalnych aktywistów. Posiada duże centrum warsztatowe w centrum Parku Śląskiego.​

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki​

Przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Fundacja zajmuje się promocją kultury regionalnej w ramach realizacji projektu: "Maszkiety i konkrety- przegląd śląskiej kultury regionalnej". Rozwijają ośrodek analityczny polityk publicznych.​

Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie

Spółdzielnia Zielone Śląskie powstała w 2014 roku i od tego czasu aktywnie działa na terenie województwa śląskiego prowadząc różnego rodzaju projekty i inicjatywy ekologiczne. Oprócz działań ekologicznych Spółdzielnia „Zielone Śląskie” posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynowania i animowania wolontariatu, pracy z młodzieżą, a także seniorami. Aktywnie angażuje się we wprowadzanie nowego zielonego ładu, który obecnie jest kluczowy dla poprawy naszego funkcjonowania w otaczającym środowisku.