Wyniki naboru wniosków

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którym udało się uzyskać dofinansowanie! W ramach naboru zostało złożonych łącznie 297 wniosków, a 120 pomysłodawców uzyskało mikrogranty o wartości od 1000 zł do 5000 zł.

W dniach 4-5 września odbyło się posiedzenie niezależnej komisji oceny wniosków. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane ocenie pod kątem formalnym, a następnie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Przypominamy, że zgodnie z §26 regulaminu konkursu od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały największą ilość punktów.

W załącznikach znajduje się lista rankingowa wniosków, protokół z posiedzenia komisji oraz protokół z posiedzenia komisji w związku z rezygnacją grantobiorców.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies