W tym miejscu opublikujemy wyniki konkursu

Pojawią się tu zarówno wyniki oceny formalnej jak i merytorycznej oraz lista rankingowa wniosków skierowanych do dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej

Data publikacji: 05.04.2023 r.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej zakwalifikowane projekty zostały przekazane do oceny merytorycznej. Prezentujemy listę rankingową wszystkich ocenionych wniosków.

W kolejnym etapie skontaktujemy się z wnioskodawcami w celu uszczegółowienia budżetów projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.


Załączniki:

Wyniki oceny formalnej

Prezentujemy wyniki oceny formalnej zarejestrowanych wniosków.

Lista zawiera także informację o możliwości odwołania od oceny formalnej. Szczegóły dotyczące procedury odwołania znajdą Państwo w par. 26 Regulaminu.

Data publikacji: 14.03.2023 r.


Załączniki: