Ambasadorowie

Lokalne organizacje obywatelskie, biorące udział w projekcie

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy od lat działają w obszarze kultury i edukacji na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczne oraz potrzeby środowiska. Stowarzyszenie głównie angażuje się w projekty kulturalne w Katowicach (np. konkurs fotograficzny Obiektywnie Śląskie) oraz wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus Plus.

Instytut Wyszehradzki

Głównym celem działania Instytutu jest przygotowanie i rekomendowanie rozwiązań mających na celu wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej we wszystkich sferach życia społecznego oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie. Fundacja posiada doświadczenie operatorskie zdobyte w trakcie realizacji konkursu Śląskie Lokalnie 2018-2019.

Stowarzyszenie Liga Krajowa

Organizacja działa w całej Polsce, zajmuje się w celu promowania ich roli w procesie wspierania demokracji lokalnej. Centrala organizacji w Częstochowie zajmuje się rozwojem kompetencji cyfrowych lokalnej społeczności w ramach programu Obywatel.IT.

Śląski Instytut Innowacji

Fundacja prowadzi badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną, społeczną i popularyzatorską dla dobra publicznego. Członkowie fundacji posiadają osobiste doświadczenie w realizacji małych grantów.

Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń Jaworznicka

W swojej działalności organizacja skupia się na promowaniu patriotyzmu, lokalnych tradycji i działalności społecznej w oparciu o wartości katolickie. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne służące integracji społeczności lokalnej. We współpracy z lokalnym społeczeństwem opracowują pracę historyczną na temat Jaworzna.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Organizacja powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FRES tworzy akredytowany Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.

Stowarzyszenie „Słowem w twarz”

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku z pasji do twórczości. Zajmuje się niwelowaniem wykluczenia społecznego poprzez upowszechnianie kultury. Organizuje przeglądy muzyczne, konkursy artystyczne i festiwale kulturalne. Prowadzą cykl wywiadów ze znanymi osobami związanymi z szeroko rozumianą kulturą.

Fundacja „Park Śląski”

Fundacja zajmuje się edukacja ekologiczną dzieci i młodzieży na terenie Parku Śląskiego. Zrzesza wolontariuszy, seniorów i nieformalne grupy lokalnych aktywistów. Posiada duże centrum warsztatowe w centrum Parku Śląskiego.

Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności oraz rozwoju miasta, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: aktywizacji społeczności lokalnej i pomocy społecznej. Zawiercie Od Nowa zajmuje się opieką na miejską zielenią.

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych aim. prof. Waleriana Pańki

Przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Fundacja zajmuje się promocją kultury regionalnej w ramach realizacji projektu: "Maszkiety i konkrety- przegląd śląskiej kultury regionalnej". Rozwijają ośrodek analityczny polityk publicznych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies