FIO Śląskie lokalnie 2021-2023

Cel konkursu

Celem konkursu „Śląskie Lokalnie 2021-2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw, poprzez rozdysponowanie kwoty 1,4 miliona złotych w trzech edycjach.

Grupy docelowe

1. Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).

2.Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.

3. Organizacja pozarządowa (patron) to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.
CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Mikroprojekty w I edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.08.2021 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2021 roku.

2. Mikroprojekty w II edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2022 roku.

3. Mikroprojekty w I edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2023 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2023 roku.

Miejsce konkursu

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego.

Wysokość dotacji

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy edycje konkursu w trakcie, których zostanie rozdysponowana kwota 1,4 mln zł. Uczestnicy konkursu mogą ubiegać się o mikrograty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies