Zadane pytania

CZY SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK W KONKURSIE?

Tak, zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu grantowego "FIO Śląskie Lokalnie 2021- 2023" mogą brać udział także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

W ILU GRUPACH NIEFORMALNYCH MOGĘ BYĆ (PODCZAS TRWANIA JEDNEGO NABORU)?

Tylko w jednej. Jedna osoba fizyczna może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej.

CZY WSZYSTKIE DZIAŁANIA W PROJEKCIE MUSZĄ ODBYWAĆ SIĘ NA TERENIE WOJ. ŚLĄSKIEGO?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice województwa, ale wszystkie muszą być skierowane do mieszkańców woj. śląskiego.

DOSTAŁEM DOTACJĘ DLA GRUPY NIEFORMALNEJ W 2020 ROKU. CZY W ROKU 2021 MOGĘ ZAŁOŻYĆ INNĄ GRUPĘ NIEFORMALNĄ I UBIEGAĆ SIĘ O KOLEJNE DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTU?

Tak, w tym przypadku można złożyć kolejny wniosek w 2021 roku.

BUDŻET MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA ROK POPRZEDNI. CO ROZUMIEMY PRZEZ "BUDŻET"?

Przez budżet rozumiemy przychody organizacji.

NA JAKI RACHUNEK BANKOWY PRZEKAZYWANA JEST DOTACJA W PRZYPADKU GRUPY NIEFORMALNEJ?

Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy założony przez jednego z członków grupy, wyłącznie do obsługi środków z dotacji.

CZY GRUPA NIEFORMALNA MOŻE ZŁOŻYĆ PROJEKT NA ROZWÓJ ORGANIZACJI?

Nie. Rozwój organizacji dotyczy tylko młodych podmiotów, zarejestrowanych nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

CZY W PRZYPADKU GRUP NIEFORMALNYCH DOTACJA STANOWI PRZYCHÓD DLA OSOBY, KTÓREJ RACHUNEK BANKOWY ZOSTAŁ WSKAZANY W UMOWIE?

W myśl zapisów ustawy dotacje otrzymane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego są zwolnione z opodatkowania.(Art. 21 ust.129 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

CZY GRUPY NIEFORMALNE MOGĄ ZAWIERAĆ UMOWY PARTNERSKIE/ PATRONACKIE?
Tak. Operator nie ingeruje w porozumienia między realizatorem projektu, a innymi podmiotami.
ZŁOŻYŁEM WNIOSEK PRZEZ FORMULARZ INTERNETOWY. CZY POWINIENIEM DOSTARCZYĆ DRUKOWANĄ KOPIĘ WNIOSKU?
Nie. Operator nie wymaga dostarczenia wydrukowanej kopii wniosku.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies