Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

W tym miejscu pojawią się wszystkie informacje dotyczące naboru ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursie.

Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

Data publikacji: 13.02.2023 r.
Klaster Innowacji Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. O. J. Siemińskiego 22 w związku z realizacją projektu pn. „Śląskie Lokalnie 2021-2023″ finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 12 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 
 
Termin składania ofert: 28 lutego 2023 r.
Termin realizacji usługi eksperckiej 18-19 marca 2023 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej:
 1. W dniu 02 marca 2023 r. zebrała się Komisja Wyboru Kandydatów powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w związku z naborem na ekspertów oceniających wnioski w projekcie „FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023” edycja 2023. 
 2. Przebieg prac Komisji:
  1. przegląd i przeliczenie złożonych wniosków, 
  2. weryfikacja dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym, 
  3. wybór ofert.
 3. Termin składania wniosków upłynął w dniu 28.02.2023 r. o godz. 16:00. We wskazanym terminie dokumenty aplikacyjne doręczyło 19 osób.
 4. Podczas weryfikacji dokumentów ustalono, że dwie oferty nie spełniają wymogów merytorycznych ze względu na brak wymaganego doświadczenia w realizacji projektów. Z tego powodu zdecydowano o ich odrzuceniu. 
 5. Jedna oferta odrzucona została zgodnie z par. 7 ust. 4 zapytania ofertowego, gdyż zaproponowana kwota uznana została za niewspółmiernie niską w stosunku do średnich cen za tego typu usługi (stanowiła zaledwie 44% średniej arytmetycznej wszystkich złożonych w konkursie ofert).
 6. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano 12 zgłoszeń z najniższą ceną.

Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

Data ogłoszenia: 13.02.2023 r.
Klaster Innowacji Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. O. J. Siemińskiego 22 w związku z realizacją projektu pn. „Śląskie Lokalnie 2021-2023″ finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 12 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 
 
Termin składania ofert: 28 lutego 2023 r.
Termin realizacji usługi eksperckiej 18-19 marca 2023 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej: