Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

W tym miejscu pojawią się wszystkie informacje dotyczące naboru ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursie.

Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski w edycji 2024

Data publikacji: 08.06.2024 r.
Informujemy, iż zakończono nabór na członków Komisji oceniającej wnioski w konkursie Śląskie Lokalnie. Do realizacji przyjęto oferty:

Numer oferty

Oferent

Punktacja

1.

Łukasz Łój

68,80

2.

Krzysztof Breguła

62,92

3.

Karolina Rzepecka

62,23

4.

Łukasz Noszczyński

61,92

5.

Sandra Stasik

61,92

6.

Christian Jaworski

63,50

7.

Anna Polak

61,92

8.

Katarzyna Loska-Szafrańska

61,92

9.

Adam Rojek

65,18

14.

Daria Dygas

68,80

15

Artur Tyński

100,00

 
 
Data publikacji: 04.06.2024 r.
W związku z niewyłonieniem pełnego składu Komisji oceniającej wnioski ogłaszamy nabór uzupełniający. Prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 07.06.2024 r. do godziny 16.00.
 
Data publikacji: 24.05.2024 r.
W związku z pojawiającymi się zapytaniami informujemy, iż maksymalna kwota przeznaczona na wynagrodzenie jednego eksperta oceniającego wnioski, zgodnie z budżetem projektu „Śląskie Lokalnie” wynosi 2000 zł brutto.
 
Data publikacji: 22.05.2024 r.
Klaster Innowacji Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. O. J. Siemińskiego 22 w związku z realizacją projektu pn. „Śląskie Lokalnie” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 12 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 
 
Termin składania ofert: 03 czerwca 2024 r.
Termin realizacji usługi eksperckiej: czerwiec 2024 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej:
 1. W dniu 02 marca 2023 r. zebrała się Komisja Wyboru Kandydatów powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w związku z naborem na ekspertów oceniających wnioski w projekcie „FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023” edycja 2023. 
 2. Przebieg prac Komisji:
  1. przegląd i przeliczenie złożonych wniosków, 
  2. weryfikacja dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym, 
  3. wybór ofert.
 3. Termin składania wniosków upłynął w dniu 28.02.2023 r. o godz. 16:00. We wskazanym terminie dokumenty aplikacyjne doręczyło 19 osób.
 4. Podczas weryfikacji dokumentów ustalono, że dwie oferty nie spełniają wymogów merytorycznych ze względu na brak wymaganego doświadczenia w realizacji projektów. Z tego powodu zdecydowano o ich odrzuceniu. 
 5. Jedna oferta odrzucona została zgodnie z par. 7 ust. 4 zapytania ofertowego, gdyż zaproponowana kwota uznana została za niewspółmiernie niską w stosunku do średnich cen za tego typu usługi (stanowiła zaledwie 44% średniej arytmetycznej wszystkich złożonych w konkursie ofert).
 6. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano 12 zgłoszeń z najniższą ceną.

Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski

Data ogłoszenia: 13.02.2023 r.
Klaster Innowacji Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. O. J. Siemińskiego 22 w związku z realizacją projektu pn. „Śląskie Lokalnie 2021-2023″ finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Zamawiający dokona wyboru 12 Wykonawców, każdy zrealizuje zamówienie według zakresu określonego w dokumentacji ofertowej. 
 
Termin składania ofert: 28 lutego 2023 r.
Termin realizacji usługi eksperckiej 18-19 marca 2023 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji ofertowej: